Aanvraagprocedure

De hulpverlener beoordeelt in eerste instantie of iemand voldoet aan gestelde criteria (zie: Criteria). Daarna vult de hulpverlener het aanvraagformulier in en stuurt die naar Voedselbank Montferland.

Bij de voedselbank controleert de coördinator hulpverlening de aanvraag en neemt een beslissing. Deze beslissing wordt teruggekoppeld met de hulpverlener.

Als de aanvraag wordt geaccepteerd, krijgen zowel de hulpverlener alsook de aanvrager hiervan bericht. Hierbij worden tevens de startdatum en het uitgifteadres aangegeven.

Een eerste aanvraag geldt normaliter voor 13 weken. Verlenging is mogelijk, waarbij opnieuw de hulpverlener de aanvraag voor verlenging indient.

U kunt bijgaand offline exemplaar in Excel-format van het aanvraagformulier downloaden (of in pdf-format), invullen en opsturen. 

Via: E-mail: voedselbankmontferland@gmail.com of via de post naar ons secretariaat: Stichting Voedselbank Montferland, Ploeg 24, 6942 LP Didam.