Wie komen er in aanmerking voor een voedselpakket?

Om in aanmerking te komen gelden de volgende drie voorwaarden: 

Een eerste verstrekking vindt in de regel plaats voor een termijn van maximaal 13 weken. Daarna kan verlenging aangevraagd worden indien de omstandigheden nog steeds aan de criteria voldoen. Verlenging vindt steeds plaats voor maximaal 26 weken (een half jaar). De totale termijn van verstrekking bedraagt maximaal 3 jaren. Daarna is verlenging alleen nog mogelijk indien de huidige slechte financiële situatie nog even aanhoudt, maar waarbij er wel binnen afzienbare tijd aantoonbaar perspectief is op verbetering. Dat betekent dat in situaties waarin het financieel moeilijk is, maar niet verwacht wordt dat het ooit beter zal worden, de voedselbank de positie inneemt om daar niet als een permanente factor in beeld te zijn. Door steeds maar voedselpakketten te verstrekken hou je die situatie in stand, terwijl er eigenlijk een andere (financiële) doorbraak gepleegd moet worden.